Нов соколарски закон влиза в сила в Малта

Соколарството може да стане доста по-регулирано в Малта, с влизането в сила на нов закон, регламентиращ по-стриктно соколарството, както и отглеждането и лова с грабливи птици. Законодателството ще гарантира, че соколарството –  включващо  дейности, свързани с отглеждането, обучението и облитането на хищни птици, включително за целите на лова – се извършва в съответствие с национално, европейско и международно право относно опазването на дивите птици.

В съответствие с разпоредбите, посочени в закона, които влязоха в сила миналия месец, тези, практикуващи лов със соколи, трябва да притежават лиценз, издаден от регламентираното за това целта звено по дивите птици (WBRU). За да бъде лицето соколар, трябва да има навършени 16 години, да е член на призната соколарска организация и да има застраховка за гражданска отговорност.

Всеки, който кандидатства за лиценз трябва да се яви на изпит, определен от WBRU, който включва въпроси, свързани с приложимите регламенти, практическото използване на видовете, както и идентифициране на птици. Лицензът ще бъде валиден в продължение на пет години.

В изявление, соколарски клуб Малта (MFC) заяви, че приветства публикуването на закона:

“Законодателството чудесно успя да се адаптира към изискванията на соколарите в Малта, включително необходимите ограничения за опазаване на околната среда,” съобщиха от клуба.

Клубът ще бъде домакин на информационна среща за своите членове в следващитe дни.