Международна Соколарска Асоциация

129663847_3431225823592977_5748119758615331773_oОт основаването си през 1968 г.  Международната Соколарска Асоциация участва активно в консервационни дейности, като си сътрудничи от самото им създаване с Международния съвет за опазване на птиците, сега Birdlife International. IAF – Международната Соколарска Асоциация има статут на наблюдател в Бернската конвенция, член е на IUCN, сътрудничи и е партньор на MoU от Raptors и международна консултативна неправителствена организация на ЮНЕСКО.
Повече за соколарството и опазването на грабливите птици: https://iaf.org/falconry-and-conservation/