Заточеник и сокол

250px-Hristo_MatovРоденият в град Струга Христо Апостолов Матов (1872-­1922) е виден революционер ­ член на Централния комитет и задгранично представителство на ВМРО, водач на десницата в организацията и неин главен идеолог. “Три пъти бех в затвор, три стихотворения написах, и трите хубави”. Наред с всички свои трудове, идеологът на Македонската революционна организация Христо Матов ни е оставил и три стихотворения. Първата поема “Към Витоша” е написана през 1897 г. по случай “Винишката афера” в скопския затвор Куршумли хан, като става една от най-популярните песни на своето време. “Валандовска песен” е съчинена през 1899 г. в легендарния солунски затвор Еди куле по случай “Валандовската афера”. Третото и последно стихотворение “Заточеник и сокол” е написано от Христо Матов по време на неговото заточение в Подрум-­Кале (Мала Азия) през пролетта на 1902 год.

Заточеник и Сокол

Дейди соколе, соколе,
Соколе, сиви соколе,
Соколе, рожбо балканска,
Соколе, родо хайдушка,
Хайдушки другар най­малък
Юнашки бързи послушник!
Днес е Гергьовден соколе
Утре задутре май месец
Гиздава пролет настъпи
Гиздава, още весела; ­
Я летни, братко я летни,
През Бело море в нашенско
Там край белаго Вардара,
Че се извиши, извиши
Над Ирин­-Пирин планина;
И много здраве занеси,
И много здраве донес ми!
Ако аз, братко, не мога
Ти барем иди да видиш
Онази гора зелена,
Онази вода студена.
Туй хайдушкото сборище
И самовилско хорище…