БСС подпомага опазването на дивите птици !

БСС се вк129484335_4981615025213298_3919965767558360924_oлючва активно в опазването на дивите птици, като поставя хранилки със суров слънчоглед и ги зарежда през зимните месеци. Храната, богата на мазнини, е важна за оцеляването на пойните птици, които не отлитат на юг и остават в страната.

Веднъж научили мястото, на което се предлага храна, птиците ще започнат да идват редовно и ще стават все повече и повече.  Положителния ефект от подхранването е несъмнен през зимата, когато е един от най-трудните периоди за намиране на храна. Това е един от начините да привлечем птиците по-близо до нас и да се полюбуваме на тях от близко разстояние, така привличайки птиците по-близо за наблюдения ние им помагаме да преживеят в трудни периоди от годината. Подхранването на птиците през зимата помага на по-голям процент, особено на по – неопитните и млади птици да преживеят суровите зимни условия. През този период птиците най-трудно намират храна и около хранилките се концентрират много видове птици. Дизайн за хранилки съществуват много и в интернет пространството лесно може да се намери информация.
БСС призовава гражданите да поставят хранилка със суров слънчоглед на прозореца си, пред блока или в парка, за да подкрепят дивите пойни птици в търсенето им на храна през зимата. Голям, син, черен или дългоопашат синигер, горска зидарка, червеногръдка, щиглец, чинка, зеленика, врабче и много други видове ще долитат ежеминутно до хранилката. Важно е тя да не остава празна, защото птиците разчитат на семената в нея.